WordPress säkerhet och backup

När vi på JL Digital arbetar med säkerhet på en webbplats har vi som huvudsakligt mål att identifiera och åtgärda potentiella risker och sårbarheter som kan påverka företagets webbplats.

Först och främst kommer vi att genomföra en noggrann analys av webbplatsens nuvarande säkerhetsåtgärder och undersöka om det finns några svagheter eller brister. Det kan inkludera att undersöka om webbplatsen har rätt administrativa åtkomstkontroller på plats, om alla användardata är korrekt krypterad och om det finns några uppdateringar eller programvarufel som inte har åtgärdats.

Efter att ha identifierat potentiella säkerhetsrisker och sårbarheter kommer vi att utveckla en omfattande säkerhetsstrategi för att åtgärda dessa problem. Det kan inkludera att implementera firewall, antivirusprogram, säkerhetsprotokoll och andra säkerhetslösningar för att skydda webbplatsen mot potentiella attacker och intrång.

JL Digital kommer också att genomföra penetrationstester, vilket innebär att de försöker hacka sig in i webbplatsen för att identifiera eventuella sårbarheter. Dessa tester kan ge värdefull information om de utmaningar och risker som webbplatsen kan stå inför.

Utöver detta kommer vi att utbilda och medvetandegöra webbplatsens personal om säkerhetsprocedurer och bästa praxis för att minimera risken för hot. Det kan innefatta att ge utbildning om starka lösenordsprinciper, att inte klicka på skadliga länkar och att vara vaksam på potentiella phishing-försök.

Sammanfattningsvis jobbar vi för webbsäkerhet med att analysera, identifiera och åtgärda potentiella risker och sårbarheter på en webbplats samt utvecklar strategier och lösningar för att säkerställa att webbplatsen är skyddad mot externa hot.

Säkerhet på WordPress – En guide för att skydda din webbplats

Introduktion

Sedan starten år 2003 har WordPress vuxit till att bli en av världens mest populära plattformar för att bygga och hantera webbplatser. Med över 35% av alla webbplatser som drivs på WordPress är det också en måltavla för hackare och cyberkriminella. Att säkerställa att din WordPress-webbplats är säker är därför av yttersta vikt. I denna artikel kommer vi att utforska olika säkerhetsrelaterade ämnen för WordPress och ge dig värdefulla tips för att skydda din webbplats från potentiella hot.

Uppdatera regelbundet

Att hålla sin WordPress-installation, teman och tillägg uppdaterade är ett av de viktigaste stegen för att säkerställa säkerhet. Varje uppdatering innehåller rättelser för kända sårbarheter och bugfixar som gör din webbplats mindre sårbar för attacker. Se till att du regelbundet kontrollerar och installerar tillgängliga uppdateringar för din WordPress-webbplats.

Använd starka lösenord

Att använda starka lösenord för alla dina administratörskonton är en grundläggande säkerhetsåtgärd. Ett starkt lösenord bör vara minst 12 tecken långt och innehålla en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik att använda vanliga lösenord som ”password” eller ”123456”. Du bör också överväga att implementera tvåfaktorsautentisering (2FA) för extra säkerhet.

Skydda din inloggningsida

Standardinloggningsadressen för WordPress är dinwebbplats.com/wp-admin/. Detta gör det enkelt för angripare att rikta in sig på den. En bra säkerhetspraxis är att ändra standardinloggningsadressen till något mer unikt. Detta kan uppnås genom att använda tillägg som ”WPS Hide Login” eller genom att ändra URL:en manuellt i din webbplats .htaccess-fil.

Använd säkra hostingtjänster

Din val av webbhotell påverkar din WordPress-webbplats säkerhet. Välj en pålitlig hostingtjänst som har en stark säkerhetsinfrastruktur och erbjuder regelbundna säkerhetskopieringar, brandväggar och DDoS-skydd. Utför noggranna undersökningar och läs recensioner innan du väljer en webbhotellstjänst.

Säkerhetskopiera din webbplats regelbundet

En regelbunden säkerhetskopia av din webbplats är en avgörande del av att skydda den. Om du någonsin blir hackad eller om något går fel med din webbplats, kan du återställa den från en tidigare säkerhetskopia. Använd ett tillägg som ”UpdraftPlus” eller ”BackWPup” för att göra automatiska säkerhetskopior av din WordPress-webbplats och lagra dem på en säker plats.

Ta bort oanvända teman och tillägg

Gamla och oanvända teman och tillägg kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk. Radera alla teman och tillägg som du inte använder längre. Hackare kan utnyttja sårbarheter i inaktiva tillägg och teman för att få otillåten tillgång till din webbplats.

Använd en webbapplikationsbrandvägg (WAF)

En webbapplikationsbrandvägg (WAF) kan blockera skadlig trafik och förfalskade anslutningsförsök till din WordPress-webbplats. Det finns många WAF-tjänster att välja mellan, inklusive företag som Cloudflare och Sucuri. En WAF skyddar din webbplats genom att filtrera och övervaka inkommande trafik och blockera misstänkt innehåll.

Slutsats

Säkerhet är en viktig del av att driva en WordPress-webbplats. Genom att vidta rätt åtgärder och implementera säkerhetspraxis kan du skydda din webbplats från potentiella hot och hackerattacker. Kom ihåg att regelbundet uppdatera din WordPress-installation, använda starka lösenord, skydda din inloggningsida, välja en säker hostingtjänst, göra regelbundna säkerhetskopior, ta bort oanvända teman och tillägg och använda en webbapplikationsbrandvägg.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du känna dig trygg att din WordPress-webbplats är säker och skyddad mot potentiella hot. Låt inte din säkerhet vara ett frågetecken – vidta åtgärder idag för att skydda din webbplats.

Det finns flera vanliga hack som kan påverka WordPress-hemsidor. Några av de vanligaste inkluderar:

 1. Brute force-attacker: Hackare försöker använda automatiserade program för att gissa inloggningsuppgifterna till WordPress-adminpanelen.
 2. Sårbarheter i teman och tillägg: Många hackare riktar in sig på sårbarheter i tredjepartstemor och tillägg som inte hålls uppdaterade, eftersom dessa ofta kan ge hackare möjlighet att få tillgång till webbplatsens server och system.
 3. SQL-injektion: Denna hackteknik innebär att hackare använder sårbarheter i webbplatsens databas för att injicera och köra skadlig SQL-kod. Detta kan ge dem tillgång till eller ändra information i databasen.
 4. Skadlig kodinfogning: Hackare kan försöka infoga skadlig kod, som exempelvis JavaScript, i webbsidornas filer eller inlägg. Denna kod kan användas för att sprida skadliga program eller stjäla känslig information från besökare.
 5. Phishing-attacker: Hackare kan skapa falska inloggningssidor eller formulär som liknar WordPresss inloggningssida för att samla in användares inloggningsuppgifter och känslig information.

Dessa är bara några av de vanligaste hacken som kan drabba WordPress-hemsidor. Det är viktigt att ha säkerhetsåtgärder på plats, såsom använda uppdaterade teman/tillägg, använda starka lösenord, regelbundet uppdatera WordPress-versionen och använda säkerhetsplugin för att minimera risken för hackattacker.

För att skydda dig mot virus på WordPress, kan du vidta följande åtgärder:

 1. Håll WordPress och alla tillägg och teman uppdaterade: Regelbundna uppdateringar innehåller ofta säkerhetsförbättringar och buggfixar. Se till att du alltid använder den senaste versionen av WordPress och håller dina tillägg och teman uppdaterade.
 2. Använd starka lösenord: Välj unika och komplexa lösenord för dina WordPress-konton och undvik att återanvända dem på andra webbplatser.
 3. Aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA): Genom att använda 2FA lägger du till en extra säkeretsnivå för att förhindra obehörig åtkomst till ditt WordPress-konto.
 4. Skydda wp-admin katalogen: Genom att sätta upp en behörighetskontroll på wp-admin katalogen kan du förhindra att obehöriga personer får tillgång till administrationsdelen av din WordPress-webbplats.
 5. Säkra din webbplats med en säkerhetsplugin: Det finns flera säkerhetsplugins tillgängliga för WordPress som kan hjälpa till att övervaka och skydda din webbplats mot skadlig kod och attacker. Några av dem är Wordfence, Sucuri Security och iThemes Security.
 6. Ta regelbundna säkerhetskopior: Säkerhetskopiering av din webbplats regelbundet kan hjälpa dig att återställa den om något oväntat inträffar. Använd antingen en plugin eller din webbhotellleverantörs säkerhetskopieringsverktyg för att skapa säkerhetskopior.
 7. Använd en webbbrandvägg: En webbbrandvägg kan övervaka och filtrera nätverkstrafik till och från din webbplats för att blockera skadlig kod och attacker.
 8. Var försiktig med att installera teman och tillägg från opålitliga källor: Installera bara teman och tillägg från betrodda och välrenommerade källor. Genom att använda opålitliga källor ökar risken för att installera skadlig kod på din webbplats.
 9. Övervaka din webbplats regelbundet: Håll ett öga på din webbplats för tecken på obehörig åtkomst, skadlig kod eller annan misstänkt aktivitet. Om något verkar vara fel, vidta åtgärder omedelbart.
 10. Använd en säker och pålitlig webbhotellleverantör: Välj en webbhotellleverantör som erbjuder säkerhetsåtgärder och regelbundna driftsättningar för att skydda din webbplats och dess data.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du förbättra säkerheten för din WordPress-webbplats och minska risken för att drabbas av virus och skadlig kod.

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att göra en backup av din WordPress-webbplats:

 1. Säkerhetskopiering av webbplatsinnehåll: En backup säkerställer att du inte förlorar viktig information om din webbplats, såsom inlägg, sidor, bilder och innehåll. Om din webbplats blir hackad, kraschar eller om något oväntat händer, kan en backup hjälpa dig att återställa den till ett tidigare, fungerande tillstånd.
 2. Skydda mot dataförlust: En backup skyddar mot eventuell dataförlust som kan inträffa av olika skäl, till exempel serverkrascher, felaktiga uppdateringar, felkonfigurationer eller användarfel. Genom att regelbundet säkerhetskopiera din webbplats kan du återskapa den om något går fel.
 3. Möjliggör enkel förflyttning och överföring: En backup gör det lättare att flytta eller överföra din WordPress-webbplats till en annan värd, en annan domän eller till och med en lokal utvecklingsmiljö. Det sparar tid och möjliggör en smidig övergång till en ny plattform om så behövs.
 4. Testa nya funktioner och uppdateringar: Att ha en backup gör det tryggare att testa nya funktioner, teman eller plugins på din webbplats. Om något går fel eller inte fungerar som förväntat kan du enkelt återställa till en tidigare backup och undvika eventuella problem.
 5. En del av säkerhetsrutinerna: Att göra regelbundna säkerhetskopior är en viktig del av dina övergripande säkerhetsrutiner för din WordPress-webbplats. Det hjälper till att skydda dig mot eventuella hot och minimerar risken för dataförlust.

I slutändan är en backup av din WordPress-webbplats en försäkring för att du alltid har tillgång till din viktiga webbinformation och kan återställa den när som helst om något oväntat skulle inträffa. Det är bättre att vara förberedd och ha en backup än att stå inför att förlora värdefullt innehåll och tid på att återuppbygga det från början.

Vilket plugin är bäst till WordPress för att skapa backup?

Det är svårt att säga vilket backup plugin som är absolut bäst till WordPress eftersom detor på individuella beh och preferenser. Här är dock några populra backup plugins som många användare tycker om:

. UpdraftPlus: Det plugin är särskilt populärt eftersom det är enkelt att använda och erbjuder brett utbud av funktioner inklusive automatiska backup-scheman, möjligheten att lagra säkerhetskopior på externa molntjänster och alternativ för återställning. Vi på JL Digital rekommenderar UpdraftPlus som en riktigt bra lösning med sina möjligheter att lägga backuperna på molnlösningar.

 1. VaultPress: Som en del av Jetpack-familjen erbjuder VaultPress en robust backup-lösning med automatiska säkerhetskopior och enkla återställningsalternativ. Det är också välkänt för sin säkerhetsfunktionalitet och förmågan att övervaka potentiella hot.
 2. BackupBuddy: Detta plugin har funnits länge och har ett rykte som en pålitlig backup-lösning. Det erbjuder enkel konfiguration, möjligheten att schemalägga regelbundna säkerhetskopior samt alternativ för att säkerhetskopiera till externa platser.
 3. Duplicator: Med Duplicator kan du enkelt skapa en fullständig backup av din WordPress-webbplats och flytta den till en annan plats eller server. Det är särskilt användbart för webbplatsmigrationer och kloning av webbplatser.

Välj det backup plugin som bäst passar dina behov och önskemål, baserat på funktioner, användarvänlighet och tillförlitlighet.