Optimering av WordPress

När vi på JL Digital får i uppdrag att optimera WordPress för snabbhet kan vi arbeta på olika sätt beroende på behoven och förutsättningarna för varje specifik webbplats. Några av de vanliga stegen som vi kan följa inkluderar:

 1. Utföra en grundlig analys: Vi kommer först att göra en noggrann analys av befintliga prestandaproblem på WordPress-webbplatsen. Detta kan inkludera att undersöka laddningstider, användning av resurser och identifiera flaskhalsar som kan minska hastigheten.
 2. Optimera temat och designen: Vi kan optimera WordPress-temat genom att göra förbättringar i koden, ta bort onödiga funktioner eller filer, och säkerställa att temat är responsivt för snabbare laddning på olika enheter. Vi kan också hjälpa till att optimera bilder och videos för att minska filstorlekar utan att förlora kvalitet.
 3. Hantera plugins: JL Digital kan gå igenom de installerade WordPress-pluginsen och avgöra vilka som kan sakta ner webbplatsens prestanda. De kan inaktivera eller byta ut plugins som inte är nödvändiga eller som har stora prestandakrav och föreslå alternativa lösningar för att uppnå samma funktionalitet.
 4. Cachning och komprimering: Vi kan konfigurera ett cachningsverktyg för WordPress-webbplatsen för att snabba upp laddningstiderna genom att lagra statiska innehållskopior och minska serverens belastning. Vi kan också använda komprimeringsverktyg för att minska filstorlekar och möjliggöra snabbare nedladdning av webbsidor för besökare.
 5. Optimering av databasen: JL Digital kan optimera WordPress-databasen genom att ta bort onödiga tabeller, rensa spårningsdata och optimera frågor för snabbare åtkomst.
 6. Utnyttja Content Delivery Network (CDN): Vi kan implementera användning av ett Content Delivery Network (CDN) för att distribuera statiskt innehåll över flera servrar över hela världen. Detta minskar avståndet mellan webbplatsen och besökaren, vilket resulterar i snabbare laddningstider.
 7. Reglera användning av scripts och externa resurser: JL Digital kan se över och optimera användningen av scripts och externa resurser på webbplatsen, såsom JavaScript-bibliotek och externa webbfonter. Genom att minska antalet och storleken på externa resurser kan laddningstiderna förbättras.
 8. Regelbunden övervakning och optimering: Efter att optimeringen är genomförd kan JL Digital regelbundet övervaka och optimera webbplatsens prestanda för att se till att de upprätthålls över tid.

Det är viktigt att poängtera att varje webbplats har sina egna unika behov och utmaningar, så processen och specifika åtgärder kan variera mellan olika projekt.

Optimering av WordPress

Optimering av WordPress är en viktig del av att säkerställa att din webbplats presterar på bästa möjliga sätt. WordPress är en av de mest populära plattformarna för att bygga och underhålla webbplatser, men det krävs vissa åtgärder för att optimera och förbättra prestandan. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på några av de viktigaste stegen du kan vidta för att optimera din WordPress-webbplats.

En av de första sakerna du bör göra är att välja en snabb och pålitlig webbhotelltjänst för din WordPress-webbplats. Ett bra webbhotell kan påverka hastigheten och tillförlitligheten för din webbplats, så det är viktigt att göra en noggrann bedömning när du väljer en. Se till att välja en värdtjänst som erbjuder snabba servrar och bra kundsupport.

En annan viktig aspekt av optimering av WordPress är att installera ett caching-plugin. Caching kan dramatiskt minska laddningstiden för din webbplats genom att skapa och lagra statiska versioner av dina webbsidor. Detta innebär att din webbplats inte behöver generera sidan varje gång en besökare begär den, vilket leder till snabbare sidhastighet. Det finns flera populära caching-plugins tillgängliga för WordPress, såsom W3 Total Cache och WP Super Cache.

För att vidare förbättra dina sidors laddningstid kan du också använda en bildoptimeringsplugin. Bilder kan vara stora filer och kan orsaka fördröjningar i din webbplats laddningstid. Genom att optimera och komprimera bilder kan du minska deras filstorlek utan att förlora för mycket kvalitet. Det finns olika plugins som kan hjälpa dig att automatiskt optimera dina bilder när du laddar upp dem till WordPress, till exempel Smush och EWWW Image Optimizer.

För att ytterligare förbättra prestandan för din WordPress-webbplats kan du också välja ett lättviktigt och responsivt tema. Många WordPress-teman kommer med många inbyggda funktioner och anpassningsalternativ som du kanske inte behöver, och dessa kan tungt påverka resurshanteringen. Genom att välja ett teman som är enklare och snabbare kan du förbättra laddningstiden och användarupplevelsen för din webbplats. Det finns många snabba och responsiva WordPress-teman som är speciellt utformade för att optimera prestandan.

Slutligen är det viktigt att hålla din WordPress-webbplats uppdaterad. WordPress och dess plugins och teman är ständigt under utveckling och uppdatering kan inkludera prestandaoptimeringar och buggfixar. Se till att regelbundet uppdatera din WordPress-version, plugins och teman för att dra nytta av dessa förbättringar och säkerhetskorrigeringar.

Sammanfattningsvis är optimering av WordPress en viktig del av att säkerställa att din webbplats presterar på bästa möjliga sätt. Genom att välja en bra webbhotelltjänst, använda caching och bildoptimeringsplugins, välja ett lättviktigt tema och hålla din webbplats uppdaterad kan du optimera din WordPress-webbplats för att förbättra prestanda, hastighet och användarupplevelse. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din WordPress-webbplats är snabb, pålitlig och effektiv.

Här är några tips för att optimera hastigheten i WordPress:

 1. Använd ett snabbt webbhotell: Välj ett webbhotell som är känt för sin snabbhet och prestanda. Detta kommer att säkerställa att din webbplats laddas snabbt för besökarna.
 2. Använd en cache-plugin: Installera och konfigurera en cache-plugin som exempelvis WP Super Cache eller W3 Total Cache. Dessa plugins kommer att generera statiska HTML-sidor av din webbplats, vilket minskar belastningen på servern och förbättrar hastigheten.
 3. Optimerad bildstorlek: Komprimera och optimera dina bilder innan du laddar upp dem till din webbplats. Använd plugins som Smush eller EWWW Image Optimizer för att automatiskt minska filstorlekarna på bilder och förbättra prestandan.
 4. Minifiera HTML, CSS och JavaScript: Använd en minifieringsplugin, som Autoptimize, för att ta bort onödiga blanksteg och tecken i din kod. Detta minskar filstorlekarna och förbättrar laddningstiden.
 5. Aktivera lazy loading för bilder: Använd en plugin som Lazy Load för att ladda bilder endast när de syns på skärmen. Detta minskar mängden data som behöver laddas och förbättrar hastigheten.
 6. Ta bort oanvända eller onödiga plugins och teman: Gå igenom dina plugins och teman och ta bort de som du inte använder eller behöver. Detta minskar belastningen på servern och förbättrar prestandan.
 7. Använd en CDN: En Content Delivery Network (CDN) kan hjälpa till att distribuera din webbplats till servrar över hela världen för snabbare laddningstider. Populära CDN-tjänster inkluderar Cloudflare och MaxCDN.
 8. Uppdatera WordPress och plugins regelbundet: Håll din WordPress-version och alla plugins uppdaterade för att dra nytta av de senaste prestandaoptimeringarna och säkerhetsförbättringarna.
 9. Optimerad databas: Använd en plugin som WP Optimize för att städa upp och optimera din WordPress-databas. Detta kommer att ta bort onödiga data och förbättra prestandan.
 10. Implementera caching på servern: Om möjligt, be din webbhotellleverantör att aktivera cache på servern för att ytterligare förbättra hastigheten i WordPress.

Genom att implementera dessa optimeringstips kan du förbättra hastigheten och prestandan på din WordPress-webbplats. Kom ihåg att testa hastigheten före och efter för att mäta förbättringar och fortsätta optimera vid behov.

10 vanliga fallgropar när man optimerar wordpress

 1. Att inte använda en caching-plugin: En caching-plugin kan hjälpa till att snabba upp laddningstiden för din WordPress-webbplats genom att lagra statiska versioner av dina sidor och minimera databasförfrågningar. Att inte använda en caching-plugin kan leda till en långsammare webbplats.
 2. Att välja ett tung tema: Det är viktigt att välja ett lätt tema för din WordPress-webbplats eftersom tunga teman kan sakta ner laddningstiden. Genom att välja ett lätt tema kan du förbättra prestandan på din webbplats.
 3. Att inte optimera bilder: Stora och oförminskade bilder kan sakta ner laddningstiden för din webbplats. Det är viktigt att optimera bilder genom att komprimera dem utan att förlora för mycket kvalitet.
 4. Att inte använda en CDN: Ett Content Delivery Network (CDN) kan hjälpa till att förbättra laddningstiden för din webbplats genom att distribuera din webbinnehåll till servrar över hela världen. Att inte använda en CDN kan leda till en långsammare webbplats för användare som befinner sig långt ifrån din webbserver.
 5. Att inte ta bort onödiga plugins: Att installera för många plugins eller behålla inaktiva plugins kan belasta din webbplats och sänka prestandan. Det är viktigt att rensa upp och bara använda de plugins som är nödvändiga för din webbplats.
 6. Att inte använda en optimerad databas: WordPress använder en databas för att lagra innehåll och data. Det är viktigt att optimera din databas genom att ta bort överflödig eller gammal data, och också genom att schemalägga underhållsuppgifter som databasrensning och optimering.
 7. Att använda för många externa scripts och widgetar: Att använda för många externa scripts och widgetar kan påverka laddningstiden för din webbplats. Det är viktigt att vara selektiv med vilka externa innehåll som används och att endast använda det som är absolut nödvändigt.
 8. Att inte använda en responsiv design: Att inte använda en responsiv design kan göra din webbplats svår att navigera och läsa på mobila enheter. Det är viktigt att ha en responsiv design för att förbättra användarupplevelsen och SEO-prestanda.
 9. Att inte uppdatera WordPress och tema/plugins: Att inte hålla WordPress och dina tema/plugins uppdaterade kan leda till sårbarheter och säkerhetsproblem. Det är viktigt att regelbundet uppdatera din WordPress-installation och alla tema/plugins för att hålla din webbplats säker och optimerad.
 10. Att inte validera HTML och CSS: Att ha ogiltig HTML eller CSS-kod kan påverka laddningstiden och funktionaliteten för din webbplats. Det är viktigt att validera HTML och CSS-koden för att upptäcka eventuella fel och förbättra prestandan.