Wordpress

Detaljerad Guide På 7 Steg Att Installera WordPress

  1. Kontrollera att webbhotellet har de tekniska kraven för att köra WordPress. Detta inkluderar en PHP-version på minst 5.6 och MySQL-version 5.6 eller högre. Om webbhotellet inte uppfyller dessa krav, kan det vara svårt att installera WordPress. Kontakta webbhotellet för att få hjälp eller överväga att byta till ett webbhotell som uppfyller kraven.
  2. Ladda ner den senaste versionen av WordPress från WordPress.org. Filen kommer att laddas ner som en zip-fil, så du behöver packa upp den på din dator.
  3. Anslut till webbhotellet via FTP. Det finns många olika FTP-klienter att välja mellan, som FileZilla och WinSCP. Du behöver ange anslutningsdetaljerna för FTP-klienten, inklusive serveradress, användarnamn och lösenord. Du kan hitta dessa detaljer i kontouppgifterna för webbhotellet eller genom att kontakta webbhotellet för support.
  4. Navigera till den mapp på webbhotellet där du vill installera WordPress. Om du vill att WordPress ska vara på rotdomänen, laddar du upp filerna till rotmappen på webbhotellet. Om du vill att WordPress ska vara på en underdomän eller undersida, laddar du upp filerna till den mappen.
  5. Ladda upp WordPress-filerna från din dator till mappen på webbhotellet. Detta kan ta en stund beroende på hur många filer som finns i WordPress-paketet och hur snabbt din internetuppkoppling är.
  6. Skapa en MySQL-databas och en användare för WordPress på webbhotellet. Detta gör du genom att logga in på din kontrollpanel för webbhotellet och navigera till sektionen för databaser eller MySQL. Var noga med att notera ner användarnamnet, lösenordet och databasnamnet, eftersom du behöver dem senare.
  7. Öppna webbläsaren och gå till den mapp där du laddade upp WordPress

Installera WordPress

När du öppnar webbläsaren och går till den mapp där du installerade WordPress, kommer du att omdirigeras till installationsguiden för WordPress. Detta innebär att WordPress har hittat de filer du laddade upp och är redo att börja installationsprocessen.

Under installationsguiden kommer du att få välja språk och ange detaljerna för MySQL-databasen och användaren som du skapade tidigare. Dessa detaljer behövs för att WordPress ska kunna skapa de databastabeller som behövs för att hantera din webbplats.

Du kommer också att behöva välja ett administratörskonto och en webbplats-titel. Det här kontot kommer att användas för att logga in på din webbplats och administrera den, så se till att välja ett lösenord som är säkert och lätt att komma ihåg. Webbplats-titeln kommer att visas på alla sidor på din webbplats, så välj något som beskriver din webbplats på ett meningsfullt sätt.

När du har fyllt i alla detaljer och klickat på ”Installera nu”-knappen, kommer WordPress att installera alla nödvändiga filer och skapa databastabeller. Det kan ta en stund beroende på hur snabbt din internetuppkoppling är. När installationen är klar, kommer du att omdirigeras till inloggningssidan för WordPress, där du kan logga in med det administratörskonto du valde tidigare.